Hjælp til søgning

Diagnoseudredning

Diagnosen stilles ud fra den kliniske vurdering og baseres på fund af psoriasis og den typiske inflammatoriske ledengagement.
  • Diagnosen forudsætter objektive tegn på perifer eller aksial artrit hos patienter med psoriasis.
  • Patienter med psoriasis artrit har ofte helt normal serologi, hvilket viser sig ved at CRP (C-reaktiv-protein), leukocyt, trombocyttal samt andre inflammatoriske parametre ofte er normale.
  • IgM-reumafaktor i serum er negativ.
  • Psoriasisartrit har visse radiologiske fællestræk med de andre former for spondylartrit-associerede artritter. 
Huskekort
 
Hos patient med seronegativ artritis:
 
Spørg til natlige ryggener og/eller baldesmerter.

Undersøg hud OG negle, samt prædilektionssteder for invers psoriasis.

Tag røntgen af hænder og fødder. Hvis der er erosioner, henvis til speciallæge i reumatologi.

Ved inflammatorisk rygsmerte – tag røngten af columna lumbalis/cervikalis og SI-led. Ved tegn
på axial artrit, henvis til speciallæge.

Vurder faserespons – hvis forhøjet = dårlig prognose, henvis til speciallæge.
 
 
 
 
 
  
Tilbage     Udskriv

SPONSOR: