Hjælp til søgning

Blodprøver

I forhold til udredningen af diagnosen er det relevant med såvel blodprøver samt billeddiagnostiske undersøgelser i form af røntgen, CT-scanning og MR-scanning.
 
Blodprøver
Positive biokemiske fund er sparsomme, dog kan det være relevant at undersøge:
  • Fasereaktanterne CRP (C-reaktiv-protein) og SR (sænkningsreaktionen) der ofte er normale.
  • Patienterne har negativ IgM reumafaktor.
  • Halvdelen af patienterne med axiale manifestationer er vævstypen HLA-B27 positive. Undersøgelser for vævstypen HLA-B27 kan ofte forvirre, da patienten ikke behøver at udvikle mb. Bechterew, på trods af forandringer i sacroiliaca-leddene.
  • Der kan ses tegn på metabolisk sygdom med forhøjet blodsukker og S-urat, hvilket kan give mistanke om urinsyregigt, samt abnorm lipidstatus.
  
Tilbage     Udskriv

SPONSOR: